Intake > Probleemstelling > Analyse

3. Analyse

Als het probleem voor iedereen duidelijk is geformuleerd, brengen we de achtergronden ervan in kaart. Uiteindelijk wordt alle informatie volledig en eenduidig vastgelegd.

ga verder naar stap 4. Scenario's