�Een begin van brand kan met een vingerhoed met water worden geblust�

Bedrijfshulpverlening

Als werkgever bent u verplicht om bedrijfshulpverlening te kunnen bieden in uw organisatie. U kunt dit zelf regelen, maar bij een organisatie van enige omvang is dit een pittige klus.

Wij helpen u bij het organiseren en opzetten van een goed functionerende bedrijfshulpverlening die past bij uw organisatie. Wij regelen dit z� dat de bedrijfshulpverlening geen extra belasting vormt voor uw mensen, maar naadloos aansluit op hun normale werkzaamheden.

Goede bedrijfshulpverlening maakt uw medewerkers bewust van risico�s en beperken die risico�s tot een minimum. Mocht er toch een calamiteit ontstaan dan verzekert de bedrijfshulpverlening de veiligheid voor uw medewerkers en klanten, totdat de professionele hulpdiensten aanwezig zijn en de werkzaamheden overnemen. Bovendien kan een goede bedrijfshulpverlening (gevolg)schade beperken.