Beveiliging en Fraudebestrijding

Beveiliging en Fraudebestrijding

Er bestaat altijd spanning tussen de toegankelijkheid en de beveiliging van uw organisatie en gebouwen. Wij brengen de risico�s en mogelijkheden voor uw bedrijf in kaart en helpen u daarin keuzes te maken. Daarbij trainen we uw medewerkers zodat ze zich bewust zijn van hun � preventieve - rol bij de veiligheid in uw organisatie. Dan gaan ze de beveiligingsmiddelen ook goed gebruiken. Krijgt u te maken met fraude en diefstal, dan helpen wij u het lek boven water te krijgen en waar mogelijk goederen terug te halen of schade te verhalen