Beveiliging en Fraudebestrijding

Beveiliging en Fraudebestrijding

Er bestaat altijd spanning tussen de toegankelijkheid en de beveiliging van uw organisatie en gebouwen. Wij brengen de risico’s en mogelijkheden voor uw bedrijf in kaart en helpen u daarin keuzes te maken. Daarbij trainen we uw medewerkers zodat ze zich bewust zijn van hun – preventieve - rol bij de veiligheid in uw organisatie. Dan gaan ze de beveiligingsmiddelen ook goed gebruiken. Krijgt u te maken met fraude en diefstal, dan helpen wij u het lek boven water te krijgen en waar mogelijk goederen terug te halen of schade te verhalen