�Een goed imago: je maakt het in jaren, je kraakt het in een dag�.

Communicatie

Voor een goed imago en een goede profilering van uw organisatie is een strategische visie op communicatie cruciaal. Interne en externe communicatie zijn daarbij aan elkaar gekoppeld. Slechte communicatie ergert medewerkers en slechte of onvoldoende communicatie heeft zijn weerslag op uw klanten en partners. Het kan u uiteindelijk uw bedrijf kosten.

Hoe hard u ook aan uw imago werkt, het kost veel tijd om een goed beeld van uzelf of uw bedrijf te cre�ren. E�n beroerd interview echter kan uw imago voor langere tijd volledig om zeep helpen. Hoe vaak komt het niet voor dat iemand na een interview op televisie ziet dat een groot deel van wat hij wilde zeggen niet is uitgezonden. "Ja, het interview ging wel goed, maar alleen jammer dat�" en: "Ik heb nog gezegd dat hij vooral dat-en-dat moet meenemen, maar dat heeft �e niet gedaan". Het is een vak apart om de boodschap goed in het nieuws te krijgen en te houden, maar zo�n woordvoerder hoeft lang niet altijd ingehuurd te worden. Veel bedrijven en instellingen hebben mensen in dienst die met een goede training en begeleiding hun zaken uitstekend kunnen verwoorden. Het ontbreekt hen alleen vaak aan de ervaring om met media om te gaan en het lef om te zeggen wat ze willen zeggen.

Wij leveren praktisch ingestelde professionals die u helpen bij het opzetten van structurele, strategische in- en externe communicatie; van het schrijven van uw bedrijfsblad tot woordvoering en mediatrainingen.