We bepalen eerst of wij voor u de meest geschikte organisatie zijn.

1. Intake

We bepalen eerst of wij voor u de meest geschikte organisatie zijn. Wij zijn praktisch ingesteld. Ieder project is maatwerk en we gaan voor resultaten. Het liefst gaan wij een resultaatverplichting aan: wij nemen met u de verantwoordelijkheid voor het bereiken van de gestelde doelen. We werken met mensen uit de praktijk. Ze leveren kennis en ervaring die u kunt gebruiken.

Een belangrijk uitgangspunt is dat u de investering die onze inzet vergt, terug kunt verdienen. In de meeste gevallen zijn de resultaten �hard�: kostenbesparingen door hogere efficiency, lagere uitval etc. Maar ook �zachtere� resultaten zijn goed zichtbaar: klanten- en medewerkerstevredenheid, ziekteverzuim etc. Zijn deze gegevens voor aanvang van het project niet voorhanden, dan voeren we een 0-meting uit als uitgangspositie.

ga verder naar stap 2. Probleemstelling