Intake > Probleemstelling > Analyse > Scenario's > Plan van Aanpak > Uitvoering/Implementatie > Evaluatie en borging > Nazorg

8. Nazorg

Als het project succesvol is afgesloten, plannen we een aantal audit momenten om de stand van zaken te bepalen en te zien in hoeverre dit aansluit bij de gestelde projectdoelstellingen. Zo kunnen we de resultaten van het werk goed borgen in de organisatie en verzekeren we dat alle inspanningen blijvend zijn en niet in de loop der tijd vervagen.