Intake > Probleemstelling > Analyse > Scenario's > Plan van Aanpak

5. Plan van aanpak

Het scenario werken we uit tot een praktisch uitvoerbaar plan waarin alle actie�s en werkzaamheden worden uitgezet. Ook leggen we de noodzakelijk capaciteit aan mensen en middelen vast en we stellen enkele momenten vast waarop we de voortgang van het proces meten en beoordelen.

ga verder naar stap 6. Uitvoering / implementatie