Intake > Probleemstelling > Analyse > Scenario's > Plan van Aanpak > Uitvoering/Implementatie

6. Uitvoering / implementatie

Tot zover het voortraject, nu aan het werk! Dat doen we samen met het management en we betrekken uw medewerkers er nadrukkelijk bij. Wij leveren de capaciteit en noodzakelijke deskundigheid zodat uw medewerkers nieuwe vaardigheden en competenties kunnen leren. Overigens is het niet realistisch om te denken dat uw personeel dit �er even bij� doet. Die ruimte is er vaak niet in het werk of hun rooster. Wij leveren dan ook de mensen die het uitvoerende werk tijdelijk op zich nemen zodat uw mensen tijd en ruimte hebben voor hun ontwikkeling.

ga verder naar stap 7. Evaluatie en borging