Een interview met Albert de Bruin

Interview Albert de Bruin (Interim)Management & Technisch Risicobeheer

“Een organisatie scóórt als de medewerkers met plezier werken, samenwerken en hun talenten kunnen ontwikkelen. Een vertrouwensbasis is cruciaal. Zonder vertrouwen doe je geen zaken en je bedrijfsvoering stagneert.”

debruininterview

Aan het woord is Albert de Bruin, (interim)manager, trainer/coach, gespecialiseerd in organisatieontwikkeling, het optimaliseren van bedrijfsprocessen, (technisch) risicobeheer en het opzetten van onderhoud en beheersystemen voor complexe gebouwen en installaties.

“Bij alle bedrijven waar ik heb gewerkt en bij alle projecten die ik heb geleid, heb ik gemerkt dat mensen tot grootse dingen in staat zijn als ze goed samenwerken en precies weten wát hun talenten wél en niet zijn. Als je deze medewerkers stimuleert, ze vertrouwen geeft en ze helpt bij het ontwikkelen van hun talenten, verdient een organisatie dat ruimschoots terug. Ik heb veel complexe technische aanbestedingstrajecten begeleid en personeel geadviseerd en getraind in omgang met bedrijfshulpverlening en risicopreventie. Steeds weer zag ik hoe mensen en projecten vastliepen in bedrijfscultuur, -structuur en de werkwijzen van anderen: dat is drie keer niks!

Excelleren

Het uitgangspunt van de dienstverlening van Albert de Bruin is dus de menselijke factor. “Als personeel ondergeschikt is aan vastgelegde systemen zijn ze in onze steeds meer vraaggestuurde maatschappij niet goed in staat om mensen en klanten te helpen. Bedrijfsstructuren moeten ondergeschikt zijn aan de medewerkers, en niet andersom. Met ons ervaren steeds meer organisaties dat ze pas kunnen excelleren als de medewerkers hun talenten optimaal kunnen en willen inzetten voor de organisatie en hun kennis willen delen met hun collega’s.”

Zo wordt delen vermenigvuldigen: Samen wordt je wijzer en blijf je groeien, vat De Bruin zijn ervaring samen. “Er is weer oog voor de menselijke maat, het besef dat binding met het bedrijf motiveert. Dat vormt ook de basis van de samenwerking met de mensen in mijn netwerk en (toekomstige) klanten. Als er geen chemie en vertrouwen is wordt het niets. Dat betekent ook dat we werken in nauw overleg en samenwerking met directies, management maar ook medewerkers. Als opdrachtgevers er van overtuigd zijn dat betrokken en gemotiveerd personeel het visitekaartje is van de organisatie, en zij zijn bereid daarin te investeren dan is rendement verzekerd. Wanneer een opdrachtgever echter een verborgen agenda heeft en het alleen ziet als middel om betere resultaten te halen, dan doorzien medewerkers dat razendsnel en is het effect voor het bedrijf averechts.”

Trots

Albert de Bruin heeft veel ervaringen opgedaan in de profit en non-profitsector, technische productiebedrijven, Vervoer, Gezondheidszorg en advisering van gemeentelijke organisaties. In al die verschillende sectoren bleken organisatieveranderingen alleen te slagen als er vanuit de medewerkers gedacht en gehandeld werd. De Bruin: “De basis voor deze benadering is gelegd bij het beheersen van (technische) risico’s. De echte risico’s zijn risico’s die niet worden onderkend door bedrijfsblindheid of blinde vlekken. Door verschillende mensen vanuit hun eigen perspectief en perceptie naar risico’s te laten kijken is het mogelijk blinde vlekken in te vullen en bedrijfsblindheid te onderkennen, Dit principe is niet alleen van toepassing op risico’s maar ook op de bedrijfsvoering in brede zin. Met betrokken en gemotiveerde medewerkers is een organisatie in staat veranderingen in de maatschappij, markt en technische ontwikkelingen continu te volgen. Dat geldt voor externe ontwikkelingen maar nog meer voor interne processen. Medewerkers hebben meestal meer competenties dan waar ze voor zijn aangenomen. Gebruik die dan ook. Dat verdient zich dubbel en dwars terug. Als uw medewerkers trots zijn op hun werk en ‘hun’ organisatie, merkt u dat ze er vanuit hun hart op zijn gebrand u te helpen. Klantvriendelijkheid is dan geen opdracht. Als klant komt u bij zo’n bedrijf graag terug. Die gunt u klandizie en omzet! Dat geldt dus ook voor uw eigen organisatie.”

Borging

De Bruin richt zich op concrete en meetbare resultaten en is pas tevreden als een organisatie hogere rendementen in brede zin realiseert en de ‘medewerkerstevredenheid’ is gestegen. “Uitgangspunt is dat een organisatie de investering door inzet van onze organisatie ruimschoots en structureel terugverdient. Dit volgens een integrale en procesmatige aanpak vanaf idee tot implementatie en borging in de organisatie. Wij hebben pas ons doel bereikt als de organisatie zelfstandig in staat is de ingezette ontwikkelingen verder zelfstandig uit te bouwen.”