Werkwijze Albert de Bruin - (Interim) Management en Technisch Risicobeheer

Werkwijze

Voor we met een opdracht beginnen, nemen we in nauw overleg met u enkele stappen door:

(klik op de buttons voor meer informatie)

  1. Intake
  2. Probleemstelling
  3. Analyse
  4. Scenario
  5. Plan van aanpak
  6. Uitvoering / implementatie
  7. Evaluatie en borging`
  8. Nazorg