�Ons uitgangspunt is: als wij in onze ogen noodzakelijke maatregelen niet uit kunnen leggen aan de medewerkers deugen ze niet! Daar zullen we dan ook niet mee komen!�

Interim Management

Veel bedrijfsprocessen en organisaties zijn lean and mean opgezet. Daarmee zijn uitstekende resultaten behaald. Maar toch ontstaat soms de behoefte aan tijdelijke versterking, op welk niveau dan ook. Ook kan er behoefte zijn aan spiegeling: sparren met ervaren, deskundige mensen die vanuit een ander perspectief en andere kennis naar de wereld kijken. Zij kunnen nieuwe idee�n en zienswijzen binnen de organisatie brengen. Kennis waarmee uw organisatie weer verder kan.

Wij zorgen voor de juiste ondersteuning. Wij zetten de beste specialisten in waarbij we de continu�teit van de bedrijfsvoering bewaken en borgen. Samen met u bepalen we waar en wanneer we deze mensen inzetten.

Ook als een organisatie in een crisissituatie is beland, kunnen wij helpen. We brengen in nauw overleg met de organisatie de crisissituatie in kaart en analyseren die. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak vastgesteld en uitgevoerd. Vaak is met het mobiliseren van de �eigen� kracht in de organisatie, en met de juiste ondersteuning de situatie snel weer onder controle te krijgen.