�De (georganiseerde) misdaad wordt steeds geraffineerder.�

Risk Management

Het heeft weinig zin uw productiemiddelen goed te verzekeren als u na een calamiteit niet in staat bent aan uw leveringverplichting te voldoen en te maken krijgt met forse claims. Het is niet ondenkbaar dat u door deze claims uw activiteiten moet staken ondanks het feit dat u goed verzekerd was tegen de calamiteit op zich.

Een organisatie loopt altijd risico�s. Financi�le risico�s, veiligheidsrisico�s, beveiligingrisico�s etc. Het technisch perspectief en het beheersen van technische risico�s is een klein, maar erg belangrijk onderdeel van uw organisatie. Integrale beheersing van alle risico�s valt onder de term Risk Management.

Wij helpen u vanuit strategisch perspectief alle risico�s in kaart te brengen en te ondervangen.