“De (georganiseerde) misdaad wordt steeds geraffineerder.”

Risk Management

Het heeft weinig zin uw productiemiddelen goed te verzekeren als u na een calamiteit niet in staat bent aan uw leveringverplichting te voldoen en te maken krijgt met forse claims. Het is niet ondenkbaar dat u door deze claims uw activiteiten moet staken ondanks het feit dat u goed verzekerd was tegen de calamiteit op zich.

Een organisatie loopt altijd risico’s. Financiële risico’s, veiligheidsrisico’s, beveiligingrisico’s etc. Het technisch perspectief en het beheersen van technische risico’s is een klein, maar erg belangrijk onderdeel van uw organisatie. Integrale beheersing van alle risico’s valt onder de term Risk Management.

Wij helpen u vanuit strategisch perspectief alle risico’s in kaart te brengen en te ondervangen.