Programma Management

Soms leveren projecten niet de resultaten op die bij de start waren geformuleerd. Zodra (complexe) processen en projecten in een (politiek) spanningsveld aan belangen worden gekoppeld, is projectmanagement alleen niet meer voldoende. Alle belangen worden dan bekeken en met elkaar in balans gebracht. Dat wordt vervolgens tijdens de hele projectuitvoering bewaakt. Dit vergt andere en aanvullende competenties dan projectmatig werken. Wij leveren die competenties.