�Een optimaal ontwerp, een specifiek op de bedrijfssituatie toegesneden organisatie en dito onderhoud leiden tot hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid tegen de laagst mogelijke kosten.�

(Technisch) Risico Management

Wij hebben een uitgebreide en vaak zeer gespecialiseerde ervaring op het gebied van onderhoud van machines, installaties en gebouwen. We kijken daarbij naar het totale proces van ontwikkeling en inzet tot ontmanteling. Beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid, uitstraling en kosten zijn elementen die daarbij voor ons belangrijk zijn.

Een niet onbelangrijk onderdeel vormt de organisatie van het onderhoud. Wilt u dat bijvoorbeeld in eigen handen houden, uitbesteden of leasen? We helpen u d�e vorm te vinden die het beste bij uw organisatie past.