Intake > Probleemstelling > Analyse > Scenario's > Plan van Aanpak > Uitvoering/Implementatie > Evaluatie en borging

7. Evaluatie en borging

Tijdens de werkzaamheden ontstaan vaak al nieuwe idee�n over verdere uitwerking van het plan van aanpak. Al doende leert men, nietwaar? Tijdens de werkzaamheden voeren we al wijzigingen door als de opgedane eraring daar aanleiding toe geeft. Als het werk klaar is, gaan we grondig evalueren. Het is belangrijk om te bepalen of uw organisatie zelfstandig in staat is het ingezette proces door te ontwikkelen. Is het antwoord daarop �ja!�, dan is het project klaar.

ga verder naar stap 8. Nazorg