Intake > Probleemstelling > Analyse > Scenario's

4. Scenario's

De probleemstelling en analyse vormen de basis voor een mogelijke aanpak. Nu onderzoeken we de noodzakelijke expertises en mogelijke scenario�s. Uit de mogelijkheden wordt de voor u best passende oplossing gekozen; de mogelijkheid die het nauwst aansluit op uw organisatie en het best mogelijke resultaat oplevert. Daarna kiezen we de interventies en expertises die nodig zijn om het gewenste doel te bereiken.

ga verder naar stap 5. Plan van aanpak