Intake > Probleemstelling

2. Probleemstelling

We formuleren een probleemstelling/opdracht op basis van de informatie die u aanlevert. Daarnaast stellen wij een aantal vragen en voeren eventueel nog nader onderzoek uit voor een goede afbakening van de probleemstelling.

ga verder naar stap 3. Analyse